Ömer Kasap

Ziraat Mühendisi / Web Geliştirici

Ömer Kasap

Ziraat Mühendisi / Web Geliştirici
Agriculture Engineer / Web Developer

Curriculum Vitae (EN) Özgeçmişim CV (TR)

Toprak örneği nerelerden alınır?(Tüm Yazılarım)

Aynı tarla içinde aşağıda belirtilen değişiklikleri gösteren yerler varsa her alan için ayrı ayrı toprak örneği alınır.
 

1. RENK (Aynı tarladaki koyu, açık gri, gri, kırmızı vs. gibi renk farklılıklarının bulunduğu yerlerden)
2. EĞİM (Taban ve yamaçta bulunan yerler)
3. YÖN (Kuzey, güney, doğu, batı kısımları)
4. TOPRAĞIN BÜNYESİ (Kumlu, tınlı, killi vs.)
5. TOPRAĞIN DERİNLİĞİ (Derin, orta ve yufka)
6. TABİİ BİTKİLER (Otlu, otsuz vs.)
7. VERİM FARKI (Değişik cins ve miktarlarda ürün kaldırılan kısımlar)
8. GÜBRE FARKI (Değişik gübreleme yapılan yerler ve gübresiz kısımlar)
9. TOPRAK İŞLEME FARKLILIĞI (Değişik toprak işleme, farklı çapalanan ve sulanan kısımlar)
 

TOPRAK ÖRNEKLERİ NE ZAMAN ALINMALIDIR?


Toprak örnekleri ekimden veya gübre kullanım tarihinden 1.5-2 ay önce alınmalıdır. Numune alınan toprak tavda olmalı; çok kuru, yağışlı ve donlu dönemlerde numune alınmamalıdır. Tarla bitkileri için her ekim döneminden önce toprak örneği alınarak tahlil ettirilir. Çok yıllıklarda ise, aynı arazi için birkaç yılda bir (4-5 yıl) toprak örneği alınarak tahlil yaptırılabilir.


TOPRAK ÖRNEĞİ NE İLE VE NASIL ALINIR?


Tarlada önemli değişiklikler gösteren yerler ayrı birer kısım olarak kabul edilir. Bu kısımların her birinden ayrı ayrı birer karışık örnek alınmalıdır. Tarlanın her tarafı aynı özelliğe sahip olsa bile 40 dekardan (dönüm) büyük ise bir tek toprak örneği yeterli değildir.

Örnek almak için birçok aletler kullanılabilir. En kullanışlı olanlar toprak burgusu ve sondasıdır. Bu aletlerin bulunmadığı hallerde toprak örneği bahçe küreği (bel) ile alınabilir.


 

Tarla Bitkileri ve Sebzeler : Bunun için toprak yüzeyindeki bitki artıkları el veya kürekle hafifçe temizlenir ve v şeklinde çukur açılır, çukurun düzgün tarafından takriben 3-4 cm kalınlığında 30 cm'lik toprak dilimi, üst toprak atılmadan alınır. Numunelerin toplanmasında ve karıştırılmasında metal ya da galvenize kova yerine plastik kovalar kullanılmalıdır. 

Tarlanın büyüklüğüne göre 10-15 yerden araziyi temsil edecek şekilde alınan toprakların tamamı temiz bir bez veya naylon üzerine serilir, iyice karıştırılır, kesekleri ezilir, bitki ve taş parçaları ayıklanır. Daha sonra bu karışımdan 1 kg kadar toprak temiz bir torbaya konulur, üzerine gerekli bilgileri yazılan 2 etiketten biri torbanın içine diğeri torbanın ağzına bağlanarak tahlil için laboratuara gönderilir. Ancak numunenin naylon poşete konulması halinde fazla nemin uçması ve etiketin zarar görmemesi için birkaç yerinden delik açmaya ve ayrıca etiket bilgilerinin silinme riskine karşı kurşun kalemle yazılmasına itina gösterilmelidir.

Bağ ve Meyve Bahçeleri : Meyve bahçelerinde numune, ağaç taç izdüşümünden, bağ alanında ise kök aksamına yakın sıra aralarından bahçe veya bağı temsil edecek sayıda alınmalı ve kök seviyesine inilmelidir. Bunun için bağ ve meyve bahçelerinin gübrelenmesinde tesis yılında 0-20 cm, 20-40 cm, 40-60 cm; tesisten sonra ise hiç değilse 0-20 cm, 20-40 cm derinlikten numune alınır; aynı derinlikten alınan numuneler karıştırılarak her bir derinlikten elde edilen karışımdan 1'er kg kadar toprak bez ya da naylon torbalara konulup, yıllık bitkilerde olduğu gibi etiketlenerek tahlile gönderilir. Ağacın cins ve yaşına göre bu derinlikler artırılıp azaltılabilir.


TOPRAK ÖRNEĞİ ALMA ETİKETİNİN ​​DOLDURULMASI

İli/İlçesi / Köyü/Mevkii :  
Tarla sahibi :  
Bu yıl ekilecek bitki :  
Numunenin alındığı tarih :  
Numunenin alındığı derinlik :  
Sulanıp sulanmadığı :  
Adres : ​ 

2017-08-07 15:19:20 / 888