Ömer Kasap

Ziraat Mühendisi / Web Geliştirici

Ömer Kasap

Ziraat Mühendisi / Web Geliştirici
Agriculture Engineer / Web Developer

Curriculum Vitae (EN) Özgeçmişim CV (TR)

İslamda evlilik görüşmeleri nasıl olmalıdır?(Tüm Yazılarım)

Evlilik görüşmesi, evliliğe giden yolda önemli ve öncelikli bir adımdır. Ahlak güzelliği şüphesiz çok önemlidir. Ancak göz ardı edilemeyecek bir hakikat de tarafların birbirlerini beğenmeleridir. Evlilikle hayâl edilen mutlu bir yuvanın temeli sağlıklı bir görüşme ile atılır. Hatta sevgi ile bütünleşip ebediyet ile taçlandırılması için görüşme kaçınılmazdır. Çünkü insanların yaratılışlarının farklı olması hoşlanma duygusunu göreceli hâle getirmiştir. Sevmeden veya sevgisi sonraya havale edilerek yapılan evlilik, bir süre sonra yıkılmaya ve yıkımlara neden olur.

İslam, evlilik adaylarının görüşmelerini hoş karşılamış ve bu noktada tavsiye buyurmuştur. Muğıre b. Şu’be radıyallahu anh, bir kadınla evlenmek istiyordu. Efendi’miz aleyhisselam ona şöyle dedi: “Ona git ve bak! Zira ona bakman, aranızda uyum için daha iyidir.”[1] Evlilik sonrası yaşam için eşlerin evlenmeden önce konuşmaları, birbirlerinin düşünce ve karakter yapılarını çözmeye çalışmaları lazımdır. Yine konuşarak kendilerine ait kırmızı çizgilerini ve beklentilerini belirtmeleri gerekir. Bunun yolu da sağlıklı görüşmeden geçer. Görüşme bir tercih olduğundan, isabet etmesi veya ıskalaması ile sonuçlanabileceği için tarafların dikkat etmesi gereken hususları şöyle sıralayabiliriz:

1.Görüşmeye yuva kurma niyeti ile gidilmelidir. “Bir bakayım, niyetim yok ama…” gibi pürüzlü düşünce ile görüşme caiz değildir.

2. Bayan, elbise olarak ev içinde giydiği kıyafeti tercih etmelidir. Burada itidal gözetilmelidir. Çarşaf ile çıkmak doğru olmadığı gibi vücudun içini gösterecek elbise giyerek görüşmeye çıkmak da doğru değildir. Taraflar birbirlerine baktığında kilosunu ve boyunu anlayabilmelidirler.

3.İki kişinin baş başa kalacağı halvet ortamından sakınılmalıdır. Bunu gidermek için ya yanlarında rahat konuşabilecekleri üçüncü bir şahıs bulunmalı ya da görüşme yapılan yerin kapısı açık bulundurulmalıdır. Umuma açık yerlerde olması töhmet meydana getirdiğinden, bundan sakınılması daha uygundur.

4.Görüşme esnasında erkeğin kadına bakabileceği yerler el, yüz, ayak ve boyundur. Yüz, kızın güzelliğinden; eller de zerafetinden haber verir.

5.Konuşmaların ana çatısı, evlilik hayatının beraberce sürdürülüp sürdürülemeyeceğini tespit amaçlı olmalıdır. Birbirlerinin dünya görüşleri, zevkleri, evlilikten beklentileri, alışkanlıkları gibi konularda bilgi alışverişinde bulunmaları gereklidir. Yoksa evlilikle alakası bulunmayan veya doğacak çocukların isimleri üzerinden yapılacak konuşmalar caiz değildir.

6.Görüşme, yeterli bir süre sınırlandırılmalıdır. Ucu açık bir görüşme süresi, işin lakayıtlığa sürüklenmesine neden olur.

7.Taraflar birbirlerine karşı dürüst olmalıdır. Kendilerinde bulunan ahlaki erdemleri ön plana çıkararak kayda değer kusurlarını saklamak yanlıştır. Özellikle geçirdiği ciddi hastalıklar, atlatılsa ve nüksetmesi küçük bir ihtimal dahi olsa ahlaken söylenmesi gereklidir. Taraflardan herhangi biri daha öncesinde nişanlılık geçirdi ise söyleme zorunluluğu olmamakla birlikte sorulursa doğru cevap vermelidir.

Bu evlilik görüşmesinden maksat fizikî beğenme ve fikir uyuşmasının kimlik tespitidir. İlk görüşme yeterli bir kanaat oluşturmadı ise ikincisi de yapılabilir. Ancak her hâlükarda tarafların görüşme neticesinde aileleri ile istişareli ve koordineli hareket etmeleri en uygun olanıdır. Yoksa duygusallığın esiri olarak hareket edilmesi acılara neden olabilir.

Talha Yiğit / Elifelif Evliliğe Hazırlık Özel (2013-1434) Sayısı

2017-08-07 15:17:36 / 1153